es ca

Política de privacitat

Política de Privacitat

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. amb C.I.F número B65737983 i amb domicili social a C/ SUECIA, 4, POL. IND PLA DE LLERONA, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES, Barcelona és titular del website www.envasat.es ( en endavant “Website”). PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari al Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al RD 1720/2007 del 21 de Desembre i la resta de la normativa d’aplicació, li informa que: 

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al RD 1720/2007 del 21 de Desembre i quedaran incorporades en el fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB,  creat i mantingut sota la responsabilitat de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L., el qual ha estat degudament registrat a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades son recollides amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa. Si vostè autoritza el tractament de les seves dades de caràcter personal amb aquesta última finalitat, marqui la següent casella.(  )

c) A la recollida i tractament de les dades de caràcter personal s’han pres les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquestes, d’acord amb el que esta establert en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de Desembre.

d) PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. no farà servir en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per a prestar serveis a tercers diferents als referits a l’apartat b) del present document o, en el seu cas, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que esta establert a la present Política de Privacitat.

g) L’Usuari pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com la revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans senyalades, enviant a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. un correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e), on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar copia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això polsi el botó “ENVIAR” que es troba al final del formulari de recollida de dades.

 

Contacta amb nosaltres

Compromís i confiança

Envasat - C/ Suècia, 4 - Polg. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Tel.: 93 846 82 24 . - (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Avís legal | Contacte | Política de privacitatBrancam